Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Stołówka

Stołówka

ABONAMENT ZA OBIADY

 

Miesiąc październik 2022 r.

 

19 dni x 4,00 = 76,00 (bez 14 - dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

20 dni x 4,00 = 80,00 (z 14-tym, bez 31 października – zajęcia opiekuńcze)

 

 UWAGA

ZMIANA NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY

KONTO BĘDZIE

AKTYWNE OD 01.09.2022r.

 

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

 

 

 Przerwy obiadowe

11.20 – 11.35 klasy I-II

12.20 – 12.35 klasy III-IV

13.20 – 13.35 klasy V-VIII

OBIADY PŁATNE TYLKO PRZELEWEM

NA KONTO BANKOWE
w Bank PKO BP

 

Nr konta 55 1020 2313 0000 3202 1085 2327

 

TERMIN PŁATNOŚCI ORAZ DOSTARCZENIE POTWIERDZENIA ZA OBIADY DO 

2 października 2022 r.

 

Szanowni Rodzice!

 W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących odpłatności za obiady, od grudnia 2018r. do każdej płatności dokonanej po 5-tym dniu każdego miesiąca Intendent będzie naliczał odsetki ustawowe (w wys. 5,6%) zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego. 

 

Terminem zapłaty jest data wpływu należności na konto.

 W związku z powyższym prosimy o zachowanie terminowości wpłat.

 

UWAGA!!! 

Przypominamy o terminowym dostarczeniu potwierdzenia wpłaty za obiady. 

Potwierdzenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres:

intendentkasp62katowice@gmail.com  

 

NA GÓRĘ