Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Opłaty za obiady

Prosimy Państwa, aby samodzielnie nie doliczać odsetek za nietermionowe wpłaty, do kwoty abonamentu za obiady. 

Odsetki nalicza intendentka w formie "Noty odsetkowej", którą należy wpłacić na podane konto.

NA GÓRĘ