Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rada Pedagogiczna

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17

mgr Joanna Żebracka – Sztuka
 
zarządzanie w oświacie, przyroda, edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

 

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka

Wicedyrektor

mgr Halina Konwińska

zarządzanie w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, informatyka, socjoterapia, oligofrenopedagogika, BHP

Miejskie Przedszkole nr 20

Wicedyrektor

mgr Halina Ciba

 

Kierownik świetlicy

mgr Liliana Wróbel

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

 

Pedagog szkolny

mgr Iwona Burdak 

 

Pedagog specjalny

mgr Monika Goworek 

linia

 

mgr Anita Bekman

 • technika,
 • plastyka

 

mgr Iwona Burdak

 • pedagog szkolny

 

mgr Renata Burzyńska

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • wychowawca świetlicy,

 

mgr Gabriela Czapla

 • terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
 • edukacja wczesnoszkolna,

 

mgr  Justyna Dereszewska

 • język polski
 • edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Elżbieta Faryan

 • język język angielski

 

mgr Barbara Gajda-Konieczka

 • matematyka,
 • informatyka, 

 

mgr Jacek Gajewski

 • wychowanie fizyczne,
 • historia, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Marzena Golicz

 • język polski

 

mgr Dorota Góralczyk

 • edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Rafał Handzilk

 • wychowanie fizyczne

 

mgr Zofia Janczak

 • wychowawca świetlicy

 

mgr Magdalena Kaczmarczyk

 • edukacja wczesnoszkolna

  

mgr Iwona Krasowska

 • historia

 

mgr Lidia Kusek

 • muzyka

 

mgr Beata Marcinek

 • informatyka

 

mgr Aldona Miksa

 • język polski,
 • filozofia

 

mgr Katarzyna Mrozińska

 • język polski

 

mgr Anna Mucha

 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

mgr Marzena Nagadowska

 • język niemiecki

 

mgr Jacek Płachta

 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Wojciech Płoneczka

 • religia

 

mgr Jolanta Przybyłka

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • etyka

 

mgr Joanna Puszczewicz

 • przyroda,
 • biologia,
 • wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Ewa Rostecka-Rzońca

 • fizyka
 • matematyka

mgr Anna Rychlik

 • edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Anna Skrzypczyk

 • religia

 

mgr Elżbieta Sytniewska

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • wychowawca świetlicy,

 

mgr Katarzyna Wichary-Pukacz

 • geografia,
 • oligofrenopedagogika,
 • surdopedagogika

 

mgr Lilianna Wróbel

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjoterapia,
 • oligofrenopedagogika

 

mgr Iwona Zaorska

 • matematyka,
 • chemia

 

NA GÓRĘ