Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Realizowane programy i projekty edukacyjne

Rok szkolny 2019/2020

 • Realizacja Programu KM Policji ,,Wkraczam w dorosłość”
 • Realizacja kampanii ,,Nucz mnie kiedy mówić NIE”
 • Propagowanie wśród nauczycieli materiałów do wykorzystania związanych z Programem Profilaktyki Rówieśniczej  Miasta Katowice ,,Katowice Miasto Otwartych Ludzi”
 • Przeprowadzenie wraz z PPP nr 2 warsztatów dla uczniów klas VIII ,,Efektywne uczenie”, IV-V ,,Cyberprzemoc”
 • Udział szkoły w PPP nr 5 ,,Forum wymiany doświadczeń -doradztwa zawodowe”
 • Przygotowanie i realizacja Wystawy we współpracy z Muzeum Katowic  na terenie szkoły dla uczniów pracowników i rodziców – I. POWSTANIA ŚLĄSKIE
 • Udział w warsztatach Akademii Bioróżnorodności Park Śląski
 • Zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe ( j .polski , matematyka, muzyczne- chór, plastyczne. siatkówka ,piłka nożna zajęcia na basenie).
 • Uczestnictwo w projekcie ,,Świat tradycji regionu”
 • Uczestnictwo w Śląskich Targach Książki oraz uczestnictwo w akcji ,,Fundacji MAM MARZENIA”
 • Akcja ,,Okulary dla Afryki”
 • Zadania w ramach  BANKU WOLONTARIATU
 • Kontynuowano współpracę z Katowickim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych ,,OPOKA” oraz schroniskami dla zwierząt.
 • Udział uczniów klas VII i VIII Katowice Miastem Fachowców.
 • Realizacja akcji ,,NIE HEJTUJĘ –REAGUJĘ"
 • Wycieczka uczniów do "Energetycznego Centrum Nauki”
 • Wdrożenie dwóch Innowacji Uczniowie klas VIII –realizacja projektu ,,Młodzi głosują”
   1.  „Świetliczaki grają w szachy”
   2.  ,,Lapbook” – nowe spojrzenie na lektury”.
 • Realizacja programu od klas IV-VIII ,,Kartki z kalendarza
 • Organizacja  półkolonii  zimowych, oraz Akcja „Zima w mieście” dla uczniów I i II tydzień ferii.
 • Kontynuacja ,,Owoce warzywa w szkole”, ,,Mleko w szkole”

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 • "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
 • "Bezpieczna +"
 • "Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”
 • "Florek w małej strażnicy”
 • Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • "Brak, to taki hak” – Program Środowiskowo- Profilaktyczny SP 62 Katowice
 • "Sieciaki"
 • "Ratujemy i uczymy ratować”
 • "Między nami kobietkami” / dla uczennic klas 6 /
 • "Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”
 • "Lekki Tornister"
 • "Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi”/ karta rowerowa /
 • "Lepsza Szkoła „ / klasa I /
 • "Mądra szkoła czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI
 • "Mali wolontariusze”
 • "Kartki z kalendarza"
 • "Oto Katowice"
 • BO Katowice – Możemy zmieniać razem / nagłośnienie auli szkolnej /
NA GÓRĘ