Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rada Rodziców/Rada Szkoły

 

Rada Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

Rok szkolny 2021/2022

 

 

Przewodniczący: Wojciech Chrzanowski

Zastępca: Małgorzata Kostka

Skarbnik: Beata Kostyra -Witosza

Sekretarz: Marzena Golicz

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicząca: Iwona Jakubczyk

Zastępca: Piotr Zowada

Członek zarządu: Paulina Borowiec

 

Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący: Jakub Gardawski

ZastępcaMarta Konieczka

Członkowie:

Hanna Kramarczyk

Anna Namysło

Nicole Górecka

 

 

Konto Rady Szkoły:

 BZWBK 70 1090 2008 0000 0001 1259 6337

Składka jest dobrowolna

 

 

 

NA GÓRĘ