Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

E-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start / STATUS PRAWNY

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 62 w Katowicach została powołana dnia 01.09.1966 r. przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Inspektorat Oświaty w Katowicach działające na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25.09.1965r. jako pełna szkoła ośmioklasowa.

 

Na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowice z dnia 13.03.1999 r. przekształcono ośmioletnią szkołę podstawową z dniem 01.09.1999 r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 62 w Katowicach

 

Na podstawie uchwały Nr XLIX/987/17 Rady Miasta Katowice z dnia 23.11.2017 r. przekształcono sześcioletnią szkołę podstawową z dniem 01.09.2017 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 62 w Katowicach 

 

Szkoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

 

Szkoła Podstawowa nr 62 w Katowicach działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

 

Szkoła posiada Statut Szkoły

Załączniki

Metryczka

Wytworzono:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Opublikowano:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Zmodyfikowano:2019-06-30 00:00przez: Halina Konwińska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach
Odwiedziny:2897

  • [2019-06-30 00:00:00]Halina Konwińskawstawienie załącznika: Statut Szkoły
  • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawprowadzono informację o utworzeniu szkoły ośmioletniej
  • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawprowadzenie osoby sporządzającej i wprowadzającej