Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

UNICEF Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie - "Razem przez Świat"

KONCEPCJA PROJEKTU PRZY WSPARCIU FUNDUSZU NARODÓW

ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI (UNICEF)

за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie – „Razem przez Świat”.

            Miasto Katowice 19 października 2022 r. wraz z UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc jest w całości finansowana ze środków UNICEF, a projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach - ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy. Ważnym obszarem realizacji wspólnych projektów jest edukacja. Mają one na celu integrację młodych ludzi i będą tym samym adresowane także do polskich uczniów.

Programy zakładają między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Nasz szkolny projekt Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie - „Razem przez Świat” realizowany w ramach Programu UNICEF zakłada, że udzielana pomoc, wsparcie i integracja funkcjonować będą w formie wydzielonych czterech obszarów – Krain:

  1. „Kraina pomocy i wsparcia”
  2. „Kraina wiedzy i umiejętności”
  3. „Kraina kultury i sztuki”
  4. „Kraina zdrowia i relaksu”

W ramach Krain będą się odbywać różnego rodzaju zajęcia, w tym m.in. teatralne, plastyczne (z elementami scenografii), sportowe, zdrowotne, kulinarne, spotkania, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury, wycieczki, porady, konsultacje. Stworzona zostanie także na terenie szkoły strefa przyjazna dzieciom oraz zostanie zmodernizowana przestrzeń szkolnej auli.

W Regulaminie Rekrutacji w załączniku nr 4 pełna oferta zajęć i działań.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 17 ul. Ordona 3d, Katowice. Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie – „Razem przez Świat”.

NA GÓRĘ