Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Informacje ogólne

  

 Laboratoria Przyszłości to nowa inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

 

   W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

W naszej szkole zostało zakupione wyposażenie pracowni przedmiotowych:

1. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie - 24 stanowiska

2. Licencja - 3 letnia na dostęp do portalu wirtualnych lekcji

3. Drukarka 3D

4. Zestaw elementów dodatkowych do drukarki 3D

5. Filamenty do drukarki

6. Mikrokontroler ARDUINO

7. Stacja lutownicza HOT AIR

8. Aparat fotograficzny Sony RX100 III

9. Statyw do aparatu i kamery

10. Zestaw lamp światła ciągłego GlareOne

11. Mikroport Saramonic Blink 500 B1

12. Gimbal do aparatu i kamery EX2 1

13. Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini

14. Laptop Acer

15. Krzesło szkolne obrotowe - 25 szt.

16. Stoliki meblowe

NA GÓRĘ