Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rada Pedagogiczna

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17

mgr Barbara Gajda-Konieczka

matematyka, informatyka, technika, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka

Wicedyrektor

mgr Aldona Miksa

język polski, filozofia

Miejskie Przedszkole nr 20

Wicedyrektor

mgr Halina Ciba

pedagogika wczesnoszkolna, zarządzanie w oświacie

 

Kierownik świetlicy

mgr Zofia Janczak

wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

 

linia

 

mgr Grażyna Bartel

informatyka, edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Anita Bekman

plastyka, technika

 

mgr Iwona Burdak

pedagog, psycholog

 

mgr Renata Burzyńska

wychowawca świetlicy

 

mgr Aneta Cygan

oligofrenopedagogika, surdopedagogika, logopedia

 

mgr Gabriela Czapla

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

 

mgr Elżbieta Faryan

język angielski

 

dr Jacek Gajewski

wychowanie fizyczne, historia

 

mgr Marzena Golicz

język polski, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa i obronności

 

mgr Anna Gosek

język angielski

 

mgr Monika Goworek

język angielski, pedagogika specjalna

 

mgr Dorota Góralczyk

edukacja wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna

 

mgr Joanna Gwóźdź

doradztwo zawodowe

 

lic. Mateusz Jasica

wychowanie fizyczne

 

mgr Ewa Jonek–Skowrońska

bibliotekoznawstwo

 

mgr Magdalena Kaczmarczyk

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, logopedia

 

mgr Agata Kłos

wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Iwona Krasowska

historia

 

mgr Lidia Kusek

muzyka

 

mgr Beata Marcinek

informatyka, technika, plastyka, bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Katarzyna Mrozińska

język polski, diagnoza i terapia pedagogiczna

 

mgr Anna Mucha

edukacja wczesnoszkolna, etyka, terapia pedagogiczna, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

mgr Marzena Nagadowska

język niemiecki

 

mgr Jacek Płachta

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Wojciech Płoneczka

religia, pedagogika społeczno – opiekuńcza

 

mgr Jolanta Przybyłka

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Joanna Puszczewicz

przyroda, biologia, geografia, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Wioletta Rawiak

wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne,  bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika

 

mgr Ewa Rostecka – Rzońca

fizyka, matematyka

 

mgr Anna Rychlik

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Justyna Serafinowicz

edukacja wczesnoszkolna, język polski

 

mgr Anna Skrzypczyk

religia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

 

mgr Katarzyna Struzik

fizyka

 

mgr Elżbieta Sytniewska

wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, resocjalizacja

 

mgr Aleksandra Tomanek

edukacja wczesnoszkolna, matematyka, informatyka

 

mgr Ewa Tomczok

oligofrenopedagogika, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

 

mgr Iwona Zaorska

chemia, matematyka, informatyka

 

mgr Joanna Żebracka – Sztuka

wychowawca świetlicy, edukacja  wczesnoszkolna, przyroda, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii, zarządzanie w oświacie

NA GÓRĘ