Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

"Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania”  

/Karl Hesselbacher/

 

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY,

KTO MA JAKIŚ KŁOPOT,

A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

      •  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
      •  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
      •  Masz problemy rodzinne
      •  Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
      •  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
      •  Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
      •  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
      •  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?


Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli   czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja   będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej,

dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
 

"Niebieska skrzynka"

 

Szanowni Rodzice!!!
Korzystając ze skrzynki mogą Państwo anonimowo podzielić się z nami problemami 
i spostrzeżeniami które Was trapią.


Skrzynka znajduje się przy gabinecie pedagoga szkolnego

NA GÓRĘ