Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Uroczystość nadania szkole imienia

 

Dnia 7 listopada 2012 roku Józef Kocurek został oficjalnie patronem naszej szkoły.

W tym dniu o godzinie 12 00 odbyła się uroczystość, na którą przybyli:

 

Gość Honorowy – Pani Krystyna Kocurek wraz z Rodziną

Prezydent Miasta Katowice – Pan Piotr Uszok

I Wiceprezydent Miasta Katowice – Pani Krystyna Siejna

Przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty –
Pani Ewa Fiedziukiewicz

Przedstawiciel Rady Miasta Katowice – Pani Krystyna Panek

Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Mieczysław Żyrek

Przedstawiciele Duchowieństwa, Związku Górnośląskiego,
Rady Rodziców, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz uczniowie.

 

Podczas części oficjalnej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Urząd Miasta.

Część artystyczna, na którą składały się recytacje, pieśni i taniec, miała charakter regionalny.

JK

Dzień 7 listopada zapisał się w historii naszej Szkoły jako jeden z najważniejszych, a słowa Patrona umieszczone na pamiątkowej tablicy niech głęboko zapadną w naszej pamięci:

 

Każdy z nas ma w sobie, choćby tylko malutką,
cząstkę tęsknoty za ojczystą ziemią - ojcowizną”

JK

NA GÓRĘ