Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17

W KATOWICACH

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Semestr pierwszy

4.09.2023- 26.01.2024r.

Semestr drugi

12.02.2024 - 21.06.2024r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024:

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16 maja 2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02, 14, 15, 16, 31 maja 2024r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w szkołach

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

NA GÓRĘ