Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Świetlica

Świetlica

 świetlica

czynna od 7:00 do 17:00

 

W dniach zebrań świetlica czynna do godziny 18 -tej

 

  Kierownik świetlicy

Kierownik świetlicy mgr Zofia Janczak

 

Wychowawcy świetlicy

mgr Renata Burzyńska
mgr Marzena Nagadowska
mgr Wioletta Rawiak
mgr Elżbieta Sytniewska
mgr Joanna Żebracka – Sztuka

 

 Cele zajęć stałych prowadzonych na terenie

świetlicy szkolnej:

 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych u uczniów
 • kształtowanie umiejętności współuczestnictwa w grupie
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury
 • rozwijanie postawy twórczej dziecka
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie zdolności plastycznych, technicznych, muzycznych oraz sportowych
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci oraz wrażliwości artystycznej
 • wyrabianie umiejętności obserwacji i dostrzegania piękna otaczającego nas świata
 • poznawanie i wykorzystywanie wybranych technik plastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie świadomości ekologicznej – wykorzystywanie surowców wtórnych
 • kształtowanie zdrowego stylu życia
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz zainteresowania aktywnym trybem życia
 • zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką
 • rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki
 • rozwój muzykalności dzieci
 • poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej oraz muzyki własnego regionu

 

 

Zajęcia czytelnicze:

 • wspólne czytanie
 • ilustrowanie fragmentów przeczytanych książek
 • przygotowywanie scenek w oparciu o przeczytane książki
 • współpraca z biblioteką szkolną
 • pogadanki na tematy związane z historią literatury

 

 

Zajęcia plastyczno-techniczne:

 • rysowanie kredkami
 • rysowanie węglem
 • rysownie nitką
 • malowanie farbami
 • malowanie pastelami
 • lepienie z plasteliny
 • wyklejanki z gazet, kolorowego papieru, bibuły
 • wydzieranki z kolorowego papieru, makulatury
 • frottage
 • collage
 • witraże papierowe
 • haft matematyczny
 • orgiami
 • prace z wykorzystaniem np. płatków kosmetycznych, waty, patyczków kosmetycznych, kasz, makaronów, piasku

 

 

Zajęcia muzyczno-plastyczne:

 • relaks przy muzyce
 • nauka piosenek
 • zastosowanie metody wychowania muzycznego Carla Ofrra
 • zgadywanki muzyczne
 • pogadanki na tematy związane z historią muzyki
 • wprowadzenie w świat muzyki klasycznej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i plastycznej
 • pobudzenie wyobraźni słuchowej i umiejętności odbierania muzyki 

 

 

Zajęcia kształtujące postawy prospołeczne i prozdrowotne:

 • holistycznego podejścia do zdrowia 
 • wykorzystywanie sprzyjających okoliczności dla edukacji zdrowotnej
 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia

 

 

 

 

NA GÓRĘ