Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Instytucje pomocowe na terenie Katowic

Instytucje pomocowe na terenie Katowic

 

MOPS Katowice:  http://www.mops.katowice.pl/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:  http://www.mops.katowice.pl/node/75

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna:  http://www.poradniarodzinna.com.pl/

Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE: http://persevere.org.pl/

Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS: https://czpfeniks.pl/

Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy - diagnoza i terapia m.in.  zaburzeń nerwicowych, depresji, uzależnień:

http://www.centrumpsychiatrii.eu/index.html

 

 

Telefony zaufania:

  • Centrum wsparcia - całodobowa linia wsparcia dla osób w kryzysie:

https://liniawsparcia.pl/

 

  • Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (np. agresja, cyberprzemoc):

https://800100100.pl/

 

 

Ośrodki terapii i pomocy w przypadku uzależnień:

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS: http://www.psychokompas.pl/

Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich (m.in. alkohol, narkotyki, telefon, komputer, gry, hazard):

http://www.uzaleznienia.siemianowice.pl/

 

Strony Internetowe dotyczące uzależnień:

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/rodzice_www_07_2014.pdf

NA GÓRĘ