Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Instytucje wspierające prace szkoły oraz udzielające pomocy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5

Katowice, ul. Grażyńskiego 17*

Pomaga dzieciom i młodzieży rodzicom i nauczycielom bezpłatnie i bez żadnego skierowania

Pomoc możliwa jest także bez pośrednictwa szkoły

 

Termin wizyty należy ustalić telefonicznie.

(32) 203-54-46

e-mail: poradnia@ppp5katowice.eu

www. poradnia5katowice.pl

Czynna przez cały rok

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 (piątek do 17.00)

 

*UCHWAŁA NR LIX/1254/23 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach z siedzibą przy ul. Okrzei 4, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Rada Miasta Katowice uchwala:

 

§1.

Wyrazić zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Okrzei 4 w Katowicach na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

§ 2.

Zawiadomić Śląskiego Kuratora Oświaty oraz potencjalnych klientów o zamiarze przekształcenia, o którym mowa w §1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sokolska 26 Katowice

tel. 32 2599586

​email: poradnia@sppp.katowice.pl

W działalności statutowej prowadzi:

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną (indywidualną i grupową),
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • rehabilitację ruchową,
 • terapię SI,
 • terapię Biofeedback,
 • kwalifikowanie do specjalistycznych form pomocy dziecku
 • poszukiwanie optymalnych dla dziecka form realizacji obowiązku szkolnego,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pracę z dzieckiem krzywdzonym,

 

Oferta dla rodziców i opiekunów:

 • Poradnictwo
 • Spotkania edukacyjne dla rodziców i opiekunów
 • Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
 • Udzielanie informacji o istniejących stowarzyszeniach, fundacjach, inspirowanie rodziców do wstępowania do nich lub zakładania nowych
 • Konsultacje z doradcami zawodowymi dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych

CZP Feniks Katowice

ul. Witosa 21  40-832 Katowice
Rejestracja/infolinia: 32 413-16-19
Wizyty prywatne: 32 209-83-12

Poradnia Komercyjna – pełny zakres usług ambulatoryjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w dziedzinie psychiatrii w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, orzecznictwo.

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

ul. Okrzei 4 Katowice,  tel. 32 258 35 12

 Publiczna, samorządowa placówka oświatowa, której głównym celem jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju. Bogata oferta profesjonalnych usług psychologicznych i pedagogicznych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z lekarzem psychiatrą

Usługi są bezpłatne.


Policja

WAŻNE TELEFONY: Numer alarmowy 112

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

32 200 25 55

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Katowice nadkom. Tomasz CIEPAŁ

tel. sekretariat 32/ 200-24-63

Komisariat Policji II w Katowicach ul. Iłłakowiczówny 2

Dyżurny 32/ 200 – 36-50

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – asp. szt. Michał NIEDOPYTALSKI  32/ 200-36-92, 600-208-479

Referat ds. Nieletnich i Patologii  - Siedziba Komisariat Policji V w Katowicach

Kierownik asp. szt. Leszek STASIAK  tel. 32/200 – 37-10,

 policjanci 32/200-37 – 40 (do 42)

Zespół Profilaktyki Społecznej Wydział Prewencji

nadkom. Paweł WARCHOŁ, asp. szt. Adrianna MAZUR , sierż. szt. Agnieszka KRZYSZTOFIK

tel. 32/200-21-98

sierż. szt. Łukasz OŚLIZŁO tel. 32/200-21-43

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta, zarówno dla chorych jak i ich rodzin, prowadzone jest przez konsultantów ds. zaburzeń psychicznych Centrum Rehabilitacji Społecznej psychologów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych 

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio, bez skierowania, bez rejestracji do Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin – Katowice, ul. Kilińskiego 19/1 lub telefonicznie tel. (032) 258-13-39,

 • od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
 • w poniedziałki od godz. 7:30 do 17:00

 

Jeśli jesteś w kryzysie, w Twojej rodzinie jest przemoc lub problemz uzależnieniem możesz zgłosić się do:

Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Katowice, ulica  Mikołowska 13A,
telefon:32/251-15-99, 32/257-14-82
e-mail: oik@mops.katowice.pl

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Udziela porad z zakresu:

 1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 2. Zabezpieczenia społecznego
 3. Ochrony praw lokatorów

 

 Terenowe Punkty Pomocy Społecznej  (TPPS) - porady są udzielane po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie TPPS:

TPPS 3, ul. Oblatów 24, telefon 32 258 07 09

TPPS 6, ul. Czecha 2, telefon 32 209 00 23

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

 ul. Kościuszki 46, Katowice

telefon bezpłatny celem ustalenia terminu wizyty:
800 11 77 37 (brak możliwości porad w kontakcie telefonicznym).
adres e-mail: spes@spes.org.pl
strona internetowa: www.spes.org.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek, piątek od 10.00 do 15.00
wtorek, środa od 10.00 do 17.00

Zakres świadczonych usług:
Poradnictwo obywatelskie, rodzinne  i socjalne oraz bezpłatna pomoc prawna dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W uzasadnionych wypadkach  pomoc prawna o charakterze przedprocesowym. Szczegółowe informacje w zakresie warunków uzyskania pomocy są dostępne na stronie internetowej: www.spes.org.pl/poradnictwo

Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych

Katowice, ul. Powstańców 21

telefon 32/785 86 68; kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Porady udzielane są,  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Zakres udzielanych porad prawnych:

 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo ubezpieczeń
 • Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

Studencka Poradnia Prawna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 Katowice ul. Bankowa 11b, pokój 39
telefon 32 359-14-22

Zakres udzielanych porad prawnych:

 • Prawo cywilne np. w zakresie zawieranych umów, postępowań sądowych
 • Prawo rodzinne np. w zakresie spraw rozwodowych i alimentacyjnych

 

Poradnictwo jest zawieszane w okresie od 25 maja do 12 października ze względu na sesję egzaminacyjną i wakacje

 

Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina", przy Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Katowicach, Punkt Konsultacyjn

 Katowice ul. Dudy Gracza 6 telefon 513-518-466

 • Porady prawne we wtorki od 15.00 do 19.00, we środy od 15.00 do 19.00 oraz w piątki od 16.00 do 18.00
 • Zapisy w dniu porad lub telefonicznie

  

Zakres poradnictwa

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze
 • prawo karne i wykroczeń
 • prawo administracyjne
 • postępowanie sądowe
 • pomoc i ubezpieczenia społeczne

POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Katowice ul. Warszawska 19 (II piętro), tel. 032 206 82 17 (w godzinach dyżurów)

 

 

Dyżury codziennie w godzinach:

 • poniedziałki 10.00 - 19.00
 • wtorki 15.00 - 19.00
 • środy 10.00 - 14.00
 • czwartki 10.00 - 19.00
 • piątki 15.00 - 19.00

Poradnia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i wspóluzalżnionych to oferta dla:  

 • wszystkich osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin
 • uzależnionych, którzy zakończyli terapię, ale potrzebują wsparcia
 • osób eksperymentujących, które potrzebują pomocy
 • rodziców, którzy zauważyli lub wiedzą, że ich dziecko sięga po narkotyki, alkohol lub inne środki psychoaktywne

Działalność Poradni jest bezpłatna. Poradnia udziela informacji, porad, prowadzi konsultacje rodzinne, a także psychoterapię indywidualną i rodzinną. W razie potrzeby kieruje do Ośrodków Stacjonarnych lub na konsultacje lekarską.

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Adres: ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice
Centrala telefoniczna: 32 603 84 00
fax: 32 603 85 53
e-mail: sekretariat@centrumpsychiatrii

 

Agencja Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego

Niepuliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Rolnej 7,

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALTERMED”  przy ulicy Podgórnej 4.

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o Poradnia Leczenie Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży ul. Szpitalna 1 , 41-219 Sosnowiec,  tel. 32 266 24 34

NA GÓRĘ