Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Realizowane programy i projekty edukacyjne

Rok szkolny 2022/2023

Innowacje pedagogiczne:

 • ,,Świetliczaki grają w szachy”
 • ,,Lapbook- nowe spojrzenie na lektury”
 • ,,Lapbook-Eucharystia”

Projekty, programy, akcje:

 • Wojewódzki projekt ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981-Pamiętamy”
 • KS z AZS (realizacja elementów gimnastyki korekcyjnej)
 • ,,WF z AWF w Katowicach”
 • ,,Szklanka mleka”
 •  ,,Owoce w szkole”
 • ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • ,,Katowice Miastem Fachowców”
 • ,,Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka”
 • ,,Narodowy Program Czytelnictwa”
 • ,,Laboratoria Przyszłości”
 • ,,Pracownie Przyrodnicze”
 • ,,Wirusoochrona”
 • ,,Aktywny powrót do szkół”
 • ,,Światowy Dzień bez Antybiotyku”
 • ,,Serduszko Gieksy” MP-20
 • Udział w maratonie ,,Silesia Maraton”
 • ,,Śląski Festiwal Nauki”
 • ,,Szczepienia HPV”
 • Organizacja Półkolonii ( zimowych, letnich)
 • Realizacja celów w Polityce Edukacji Miasta Katowice-Katowiczanin 2022
 • ,,Dziewięciu z Wujka” -16.12.2022r.
 • ,,Między nami kobietkami” – Pocter Gamble
 • Kampania proekologiczna  #Weź nie smoguj # Weż oddychaj
 • ,,Jak ryba w wodzie ”,,Zakodowane Katowice”, ,,Trzymaj formę”

Współpraca z instytucjami:

 • Uniwersytet Śląski -Szkoła Partnerska ( Udział oraz pomoc przy organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki) w zakresie rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenia warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży w tym ucznia zdolnego (Karolina M.).
 • Urząd Miasta Katowice pomoc przy współorganizacji zaplecza dla ,,COP -24", ,,WORLD URBAN FORUM”
 • Muzeum Śląskie organizacja na terenie szkoły wystaw dla uczniów i środowiska,, II Powstanie Śląskie” ,,III Powstanie Śląskie”
 • MOPS, TPPS – współpraca z koordynatorami pieczy zastępczej, asystentami rodziny,, Niebieska Karta”
 • Świetlica Środowiskowa GNIAZDO, Policja ,Sąd rodzinny, kuratorzy sądowi - współpraca w ramach PPP uczniów.
 • SANEPID – ,,Światowy dzień bez antybiotyku”, realizacja wytycznych w sprawie zagrożeń SARS COV2
 • Poradnie Psychologiczno-Pedaggiczne – diagnozowanie uczniów,omawianie opinii orzeczeń, organizacja warsztatów dla klas i rodziców, mediacje, badania przesiewowe logopedyczne i pod kątem ryzyka dysleksji.
 • Współpraca z klubami sportowymi,, GOLIAT”, ,,BASKET- Katowice”

 

Programy Profilaktyczne, realizowane na terenie MP 20 (ZSP 17)

 • ,,Klub Zdrowego Przedszkolaka”
 • ,,Wirusoochrona”
 • ,,Czyste powietrze wokół nas”
 • ,,Bezpieczny Przedszkolak”
 • ,,Katowiczanin 2022” do końca roku 2022r.

 

Ogólnopolskie programy : 

 • „Zdrowo jem więcej wiem”
 • ,,Fantazje kulinarne”

 

Program innowacyjny  „W Krainie Przysmaków”

 

Grupa 6-latków uczestniczy w zajęciach na basenie szkolnym w budynku SP 62 ( ZSP -17),

nauczyciele MP 20  przeszkoleni  w ramach ,,Laboratoria Przyszłości” do wykorzystania sprzętu w trakcie  zajęć.

 

Rok szkolny 2019/2020

 • Realizacja Programu KM Policji ,,Wkraczam w dorosłość”
 • Realizacja kampanii ,,Nucz mnie kiedy mówić NIE”
 • Propagowanie wśród nauczycieli materiałów do wykorzystania związanych z Programem Profilaktyki Rówieśniczej  Miasta Katowice ,,Katowice Miasto Otwartych Ludzi”
 • Przeprowadzenie wraz z PPP nr 2 warsztatów dla uczniów klas VIII ,,Efektywne uczenie”, IV-V ,,Cyberprzemoc”
 • Udział szkoły w PPP nr 5 ,,Forum wymiany doświadczeń -doradztwa zawodowe”
 • Przygotowanie i realizacja Wystawy we współpracy z Muzeum Katowic  na terenie szkoły dla uczniów pracowników i rodziców – I. POWSTANIA ŚLĄSKIE
 • Udział w warsztatach Akademii Bioróżnorodności Park Śląski
 • Zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe ( j .polski , matematyka, muzyczne- chór, plastyczne. siatkówka ,piłka nożna zajęcia na basenie).
 • Uczestnictwo w projekcie ,,Świat tradycji regionu”
 • Uczestnictwo w Śląskich Targach Książki oraz uczestnictwo w akcji ,,Fundacji MAM MARZENIA”
 • Akcja ,,Okulary dla Afryki”
 • Zadania w ramach  BANKU WOLONTARIATU
 • Kontynuowano współpracę z Katowickim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych ,,OPOKA” oraz schroniskami dla zwierząt.
 • Udział uczniów klas VII i VIII Katowice Miastem Fachowców.
 • Realizacja akcji ,,NIE HEJTUJĘ –REAGUJĘ"
 • Wycieczka uczniów do "Energetycznego Centrum Nauki”
 • Wdrożenie dwóch Innowacji Uczniowie klas VIII –realizacja projektu ,,Młodzi głosują”
   1.  „Świetliczaki grają w szachy”
   2.  ,,Lapbook” – nowe spojrzenie na lektury”.
 •  
 • Realizacja programu od klas IV-VIII ,,Kartki z kalendarza
 • Organizacja  półkolonii  zimowych, oraz Akcja „Zima w mieście” dla uczniów I i II tydzień ferii.
 • Kontynuacja ,,Owoce warzywa w szkole”, ,,Mleko w szkole”

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 • "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
 • "Bezpieczna +"
 • "Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”
 • "Florek w małej strażnicy”
 • Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • "Brak, to taki hak” – Program Środowiskowo- Profilaktyczny SP 62 Katowice
 • "Sieciaki"
 • "Ratujemy i uczymy ratować”
 • "Między nami kobietkami” / dla uczennic klas 6 /
 • "Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”
 • "Lekki Tornister"
 • "Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi”/ karta rowerowa /
 • "Lepsza Szkoła „ / klasa I /
 • "Mądra szkoła czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI
 • "Mali wolontariusze”
 • "Kartki z kalendarza"
 • "Oto Katowice"
 • BO Katowice – Możemy zmieniać razem / nagłośnienie auli szkolnej /
NA GÓRĘ