Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Ubezpieczenie dzieci

UWAGA !!!

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. 
To rodzice decydują czy ubezpieczyć dziecko NNW
oraz wybierają ubezpieczyciela i kwotę ubezpieczenia.

dzieci

NA GÓRĘ