Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach z dnia 1 marca 2022r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 62 

NA GÓRĘ