Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Zarządzanie nr 11/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021r.

Na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.12 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2301).

 

§1

Od dnia 20 grudnia 2021 do dnia  09 stycznia 2022r. uczniowie wszystkich klas I-VIII ( szkoły) będą   realizowali naukę w trybie zdalnym.

 

§2

Ponadto w tym okresie, dla uczniów  z klas I-III, rodzicom którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę w szkole. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

 §3

Organizacja uczniom i rodzicom klas  konsultacji ( w tym zebrań 22 grudnia 2021r.) odbywa się zdalnie oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

§4

Zajęcia rewalidacyjne są realizowane w bezpośrednim kontakcie z uczniem na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczeń w porozumieniu z rodzicami.

 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem 15 grudnia 2021r.

NA GÓRĘ