Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Tydzień Świadomości Zawodowej

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Miasta Katowice oraz Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice zapraszają na Tydzień Świadomości Zawodowej, który odbędzie się w dniach 12 do16 kwietnia 2021 roku.

W ramach Tygodnia Świadomości Zawodowej zaplanowane są:

  • Porady w zakresie doradztwa zawodowego orgaznizowane przez doradców Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Miasta Katowice oraz rozmowy
  • z doradcami zawodowymi z Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice w formie hybrydowej, w zależności od gotowości uczestników.
  • „Rodzic jako doradca zawodowy ” – webinarium skierowane do rodziców uczniów klas VIII, którzy zastanawiają się, jak wspierać swoje dziecko, które stoi przed wyborem ścieżki edukacyjnej.
  • „Pomagam moim uczniom wybrać zawód i szkołę” - webinarium skierowane dla doradców zawodowych, którzy towarzyszą uczniom w tej niesamowitej podróży.
  • „Praca wychowawcy klasy a planowanie kariery uczniów?” - webinarium skierowane dla wychowawców klas, którzy zastanawiają się jak wspierać ucznia w procesie decyzji edukacyjno- zawodowych.
  • Przewidziane są również podcasty dot. form wsparcia młodzieży realizowanych w ramach działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Oczywiście proponowane działania w głównej mierze są dedykowane dla uczniów klas VIII, ich rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych, ale zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych tematyką.

NA GÓRĘ