Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Tak zdam! Kalkulator punktów

Kalkulator punktów pazwala sprawdzić orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować:

  • wyników z egzaminu ósmoklasisty,
  • ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy,
  • informacji o dodatkowych aktywnościach (np. wolontariat).

 

Kalkulator punktów

NA GÓRĘ