Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Aneks nr 1/2020/2021 do Regulaminu Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 62 im. J. Kocurka w Katowicach

NA GÓRĘ