Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Aneks nr 1 z dnia 01.09.2020 r. do Regulaminu stołówki szkolnej

ANEKS NR 1 Z DNIA 01.09.2020 R.

DO REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

  1. Wprowadza się cztery przerwy obiadowe: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15.
  2. Przed wejściem na stołówkę każdy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
  3. Na stołówce zachowujemy odległość, nie rozmawiamy, spożywamy posiłek i wychodzimy.
  4. Słuchamy i wykonujemy polecenia nauczyciela dyżurującego oraz obsługi.
NA GÓRĘ