Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2211/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.01.2022 r. nabór dzieci z rejonu do klasy pierwszej rozpocznie się 21 marca 2022 r.     

  •  21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 roku

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

  • 21 marca 2022 do 13 kwietnia 2022 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

  • 21 kwietnia 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • 25 kwietnia 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór dzieci pozarejonowych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 9 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji, liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

  • 9 maja 2022 roku do 26 maja 2022 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

  • 31 maja 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • 31 maja 2022 roku do 10 czerwca 2022 roku

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

  • 27 czerwca 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym, za pośrednictwem której dokonacie Państwo wszelkich formalności.

Link do systemu elektronicznego: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

NA GÓRĘ