Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rzecznik Praw Ucznia

 RZECZNIK PRAW UCZNIA

  

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia 

pełni mgr Barbara Gajda-Konieczka

Prawa

 

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

 

     Szkoła jest miejscem, w którym zdobywamy wiedzę i umiejętności, nawiązujemy nowe przyjaźnie i rozwijamy zainteresowania. Szkoła kształtuje naszą osobowość, daje nam wiele możliwości poznawania świata i samych siebie, szkoła jest miejscem, w którym musimy czuć się bezpiecznie.

 

Pragnę, aby każdy uczeń czuł się tutaj dobrze i pewnie. Każdy z Was, Drodzy Uczniowie, ma prawa, których należy przestrzegać, należy szanować poglądy innych i być koleżeńskim wobec rówieśników.

 

Jeżeli  uważasz, że jest inaczej, potrzebujesz wsparcia i pomocy, nie jesteś obojętny  na krzywdę drugiej osoby, zapraszam -  wspólnie rozwiążemy problem.

 

Życzę wszystkim uczniom sukcesów w nauce, rozwijania swoich talentów i spełniania marzeń, a Wam Szanowni Rodzice dużo radości, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo.

 

Rzecznik Praw Ucznia  

 mgr Barbara Gajda-Konieczka

 

 Działania Rzecznika Praw Ucznia

 

          Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców i nauczycieli, egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 Działaniami prowadzonymi przez Rzecznika jest: załatwianie indywidualnych skarg uczniów – przeprowadzenie rozmów  wyjaśniających, udzielanie porad dotyczących sposobu ochrony praw, współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem).

Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

W kwestiach spornych Rzecznik Praw Ucznia zapoznanie się z opinią stron konfliktu, podejmuje mediacje ze stronami konfliktu, współpracuje z wychowawcą klasy, pedagogiem, ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

PAMIĘTAJ: 

  • Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję, informacje uzyskane przez Rzecznika w trakcie rozmów stanowią tajemnicę służbową   
  • Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia, Rzecznik Praw Ucznia dzieła na podstawie Statutu Szkoły, oraz Konwencji Praw Dziecka   
  • Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji     
  • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
NA GÓRĘ