Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

E-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start / PROWADZONE REJESTRY

PROWADZONE REJESTRY

 

 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
 • Akta osobowe pracowników
 • Rejestr aktów i zaświadczeń w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
 • Ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 • Księgi inwentarzowe
 • Ewidencja środków czystości, środków rzemieślnika, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • Ewidencja dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Archiwum szkolne
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Opublikowano:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Zmodyfikowano:2019-06-28 00:00przez: Halina Konwińska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach
Odwiedziny:3555

 • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawpisanie osoby wprowadzającej