Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

E-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 lipca 2024

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością Gminy Katowice

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ulicy Ordona 3d

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Opublikowano:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Zmodyfikowano:2019-06-28 00:00przez: Halina Konwińska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach
Odwiedziny:2505

  • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawprowadzenie osoby sporządzającej i wprowadzającej