Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

E-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 lipca 2024

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17

mgr Barbara Gajda-Konieczka

 

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka

Wicedyrektor

mgr Aldona Miksa

 

Miejskie Przedszkole nr 20

Wicedyrektor

mgr Halina Ciba

 

Kierownik świetlicy

mgr Zofia Janczak

 

Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela

Kompetencje kierownika świetlicy określa przydział obowiązków

Inspektor Ochrony Danych Michał Kaczorowski

Dane kontaktowe: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub tel. 32-6061323

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Opublikowano:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Zmodyfikowano:2019-06-30 00:00przez: Halina Konwińska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach
Odwiedziny:3019

  • [2019-06-30 00:00:00]Halina Konwińskawprowadzenie Inspektora ochrony Danych
  • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawprowadzenie osoby sporządzającej i wprowadzającej