Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

FORMA ORGANIZACJI

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap: klasy I - III

II etap: klasy IV - VIII

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera IV rozdział Statutu Szkoły

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Opublikowano:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Zmodyfikowano:2019-06-28 00:00przez: Halina Konwińska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach
Odwiedziny:2678

  • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawprowadzenie osoby sporządzającej i wprowadzającej
  • [2019-06-28 00:00:00]wstawienie ośmioletniego cyklu kształcenia
  • [2019-05-09 00:00:00]zmiana rozdziału statutu
  • [2019-05-09 00:00:00]wydłużenie cyklu kształcenia