Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rada Samorządu Uczniowskiego

7 czerwca 2022 roku odbyły się wybory do Rada Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Samorządu Uczniowskiego będzie działała w składzie:

Przewodniczący: Igor Frey

Zastępca: Dawid Staszek

Członkowie: Zofia Machura, Emilia Czubak i Wiktoria Piotrowicz.

NA GÓRĘ