Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Zarządzenie 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 im. J. Kocurka w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2021r.

NA GÓRĘ