Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023/

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

NA GÓRĘ