Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Certyfikat absolwenta szkoły

CERTYFIKAT ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Certyfikat otrzymują uczniowie, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali:

  • oceny celujące, bardzo dobre i dobre,
  • średnią ocen minimum 5,30 i wzorową ocenę zachowania,
  • brali aktywny udział w życiu Szkoły,
  • wykazali się inicjatywą, byli laureatami konkursów.
NA GÓRĘ