Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: godność, rzetelność, pracowitość, wytrwałość, wolność, mądrość, miłość, prawda, tolerancja, odwaga, uczciwość, samodzielność, wrażliwość.

 

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie szanowana jest GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, a uczniowi stwarza się warunki do samorealizacji.

  

 „Moja szkoła – mój drugi dom”

  

oznacza dla ucznia bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, radość i zabawę, twórcze działanie, pozytywne myślenie, poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności.

NA GÓRĘ