Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgłoszenia kandydata do szkoły obwodowej można dokonać w systemie elektronicznym już od 20 marca 2023 roku.

Link do systemu rekrutacyjnego: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udostępnione przez Urząd Miasta: Informacja_dla_Rodzica.pdf

 

Informacje dla rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci wybrać szkołę obwodową

Od 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 roku

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

Od 20 marca 2023 do 5 kwietnia 2023 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

Od 27 kwietnia 2023 roku do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych, przynależnych do szkoły obwodowej oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminy oraz kryteria rekrutacji określa Zarządzenie nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10.01.2023 roku. Zarządzenie dostępne tutaj: zarzadzenie_PMK-rekrutacja_MP_i_SP.pdf

NA GÓRĘ