Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Apel Rady Rodziców

Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację
programu:
Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły

NA GÓRĘ